Pojízdná měnírna ČSD
 


NA ÚVOD
Podařilo se mi získat nějakou dokumentaci k těmto dříve hojně rozšířeným měnírnám. Dovedu si ji představit odstavenou v remízu na nějakém krásném modulu.
Vozy se vyskytovaly na našich tratích v mnoha modifikacích a postupných úpravách, proto doporučuji obstarat si fotodokumentaci konkrétní předlohy a model se v průběhu stavby pokusit co nejvíce přiblížit skutečnosti.
Níže naleznete několik fotografií z prototypové montáže vozu jako doplněk návodu. Návod si můžete stáhnout zde. Některé dílky ještě doznaly mírných změn, takže se nedivte, pokud se vaše stavebnice v nějakém detailu liší. Pokud si nejste něčím jisti, nestyďte se a napište.

Připravil jsem si díly na rám vozu.
Drážky je potřeba pořádně protáhnout například hranou pilníku, aby se daly boky rámu snadněji ohýbat.
V místě, kde bude umístěn trans- formátor, jsou v rámu vyleptány otvory. Zde je potřeba dbát při ohýbání zvýšené opatrnosti. Je dobré si díl přiložit na tvrdou podložku a bočnice ohýbat přes pevnou hranu. Dá se použít tupá strana odlamovacího nože, ale lepší bude nějaký kovový hranolek.

Po pečlivém ohnutí by měla hrana vypadat asi takto.
Obrázek lze zvětšit

Do otvorů jsem navlékl a přiletoval U-čka.
Do čtyř otvorů v boku ještě přijdou osadit maznice, které vzniknou přehnutím dílu na 1/2.

A do dalších čtyř otvorů Ypsilonové držáky klecí. Musí lícovat s horní plochou rámu.
Nyní jsem velmi pečlivě přebrousil celou horní plochu rámu. Doporučuji smirkovým papírem přiloženým na rovnou podložku.

Natvaroval jsem dolní podélníky a malá ukončení.
Bohužel jsem zapomněl vyfotit konzoly náprav, které přijdou také ohnout dle návodu a do jejich vnitřní strany přijdou vletovat matice M2.

Díly jsem zespod naletoval a začistil, ale pozor! Vyčnívající jazýčky musí zůstat. Budou sloužit k přesnému ustavení kabin.
To samé platí i pro jazýčky pro ustavení druhé kabiny a transformátoru.
Obrázek lze zvětšit

Ohnuté boční stupačky.
Sletované bedny baterií s konzolami. Na čelní plochu ještě přijdou nalepit kryty, ale to udělám až ve finále.
Takto jsem natvaroval stupačku pro posunovače. Někdy byla jen na jedné straně vozu, někdy na obou.
Pro zvýšení pevnosti raději zpevňuji podobné díly cínem.
Na některých vozech se na jedné straně někdy nacházejí jakési rozvaděče s průběžným vedením.
Dle modelované varianty vozu je potřeba do beden převrtat požadovaný počet otvorů potřebného průměru.
Pro snadnější orientaci jsem si je očísloval.
Po navrtání otvorů jsem díl ohnul do tvaru bedny.
Aby šel díl snáze přilepit a také proto, aby vypadal i z vnitřní strany jako bedna, jsem jej vyplnil epoxidem.

Bedny jsem osadil na požadovaná místa a provlékl vedení zhotovené s mosazných a ocelových drátů.
Obrázek lze zvětšit

No a zde fotografie celého rámu před lakováním.
Obrázek lze zvětšit

Připravil jsem si díly obou kabin.

Asi nejsložitější na celé stavebnici je správné a rovnoměrné ohnutí velké kabiny.
Začal jsem od středu. Postupně jsem díl "nabaloval" na kulatiny nejrůznějších průměrů.

Používal jsem, co se dalo.
Správný tvar jsem ověřoval pomocí vnitřních příček.
Zde se mi velmi osvědčily kleště s dlouhými čelistmi.
Stejně tak dobře posloužily i při letování. Cínem jsem nešetřil, aby v budoucnu nedošlo k případnému prasknutí spoje.
Po naletování příček a obou čel jsem kabinu přebrousil, abych zjistil, zda vše sedí jak má.
Poté jsem vletoval dno. Pozor na správné zámkování.
Pomocí smirku na rovné podložce jsem spodní plochu vybrousil do roviny a slícoval s rámem. Pokud vše sedí, mohu začít doplňovat detaily.
Postup ohnutí a sletování krytu ventilace.
Pomocí vrtáku jsem obnovil otvor v hraně, který se mi zalil cínem.
Do něj totiž přijde zasunout jedna z nožiček roštovaných lávek.
V horní části bočnic je po celé délce řada otvorů.
Do nich přijdou vletovat okapy.
Před přiletováním se nesmí zapomenout přihnout jejich konečky.
Podobný okap přijde naletovat i na čelo.
Osadil jsem kryty ventilace.

Doplněny obě lávky, malé kryty ventilací a mřížky na bočnicích.
Obrázek lze zvětšit

Přehnul a proletoval jsem mecha-nizmus brzdy a malou podložku.
Obojí jsem přiletoval na bočnici.
Na vyčnívající čep přijde nalepit brzdové kolo, ale to až po nabarvení.
Ohnul jsem menší z kabin. Před ohýbáním jsem opět protáhl drážky hranou pilníku.
Vše jsem důkladně proletoval, aby bylo co brousit.
Podobně jako v předchozím případě jsem vletoval dno. Opět pozor na správné zámkování.
Ohnul jsem malé profily...
a vletoval do otvorů ve střeše. Musí tvořit jakousi kapsu.
Takto by měla kapsa vypadat po vybroušení.
Ohnuté držáky izolátorů.
Do nich jsem ještě vletoval kulaté desky.
Připravená konzole koncových desek.
Na některých vozech je odkrytá ventilační mřížka, v tomto případě je potřeba zatmelit vyznačené otvory.
Připravené detaily na čelo malé kabiny.
Dole pak krycí deska ventilačních mřížek, vlevo již s ohnutými jazýčky.

Doplněné detaily.
Rozhodl jsem se osadit i výsuvný rám, ke kterému patří kladky zvedacího mechanizmu. K ustavení do správné polohy pomůže provléknutí tenkého drátku, který pak stačí zabrousit.
Obrázek lze zvětšit

Po vybroušení a doletování všech detailů jsem pomocí epoxidu přilepil držáky izolátorů.
Epoxid je možné po zavadnutí velmi přesně ořezávat nožem.

Pokud bývá vůz odstaven a připojen k vysokému napětí, je přístup na horní plošinu blokován žebříkem.
Pokud bude vůz jezdit, je žebřík ve sklopené poloze.

Osazené dveře, madla a zkusmo i mříže. Stejným způsobem jsem dolepil i všechny ostatní.
Obrázek lze zvětšit

Ohnutý a sletovaný transformátor.
Po sletování jsem díl pečlivě obrousil.
Naletovaná žebra. Pozor pod horními otvory jsou čtyři žebra mírně zkrácená. Dále jsem doplnil trojúhelníkové konzoly.

Na konzoly jsem doplnil desky pod čerpadla a dále konstrukci chladičů.
Obrázek lze zvětšit

Otvory jsem převrtal vrtákem a vsunul trubičky 0,5mm a délky 10,4mm.
No a nakonec jsem to přeplátoval a horní plochu zase pořádně přebrousil.
Sletoval jsem si olejovou nádrž, doplnil konzole, olejoměr a přírubu s vypouštěcím potrubím.
Konzole jsem do sériové verze změnil, takže se trochu liší.
Sletoval jsem chladiče a doplnil transportní oka.
Na kousek drátu jsem přiletoval malé talířky a jedno z čel jsem zarovnal.
Takto vzniklé talířky jsem nalepil do horních trubiček. Dále jsem přilepil horní plát transformátoru a do něj olejovou nádrž. Do otvoru v horní ploše nádrže jsem vlepil kousek kulatiny jako víčko napouštěcího otvoru.

První nástřik surfacerem. Po přebroušení jsem z kousků drátů a trubiček zhotovil potrubí. K jeho doplnění jsem použil i leptané příruby.
Obrázek lze zvětšit

Kousky drátků s bužírkou jsem prostrčil přírubami a vletoval do otvorů v horní ploše.
Obrázek lze zvětšit

No a zde fotografie celého vozu před lakováním a finální montáží. Kabiny i transformátor jsou na rámu pouze položeny.
Obrázek lze zvětšit

Po nabarvení a mírné patinaci jsem kabiny přilepil na rám, doplnil kabyly k transformátoru a z obou stran uzavřel klecemi.
Obrázek lze zvětšit

Obrázek lze zvětšit

DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Technické informace k tomuto vozu na stránkách tratovestroje.net