T450.0 "Milena"
 


NA ÚVOD
V rámci akce "kostlivci ve skříni" jsem se vrátil k jednomu již dávno zapomenutému modelu. Začal jsem jej připravovat již někdy v roce 2009. Tehdy jsem si na něj ale netroufnul a pak jsem na něj víceméně zapomněl.
V loňském roce se na stránkách prototypy.cz objevilo několik nových fotografií tohoto zvláštního vozidla a já se rozhodl, že tento model dokončím.

Očištěné díly rámu.
Pořádně jsem si protáhl drážky sloužící k natvarování dolní zaoblené části bočnic.
Ohýbal jsem okolo pevného kousku kulatiny.
Ohnout je potřeba i malý kousek na čele bočnice.
Rám natvarovaný do požadovaného tvaru.
Na obou čelech je potřeba ohnout podložku s imitací šroubů a přiletovat.
Po přesném spasování obou čel s rámem, jsem čela naletoval.
Nyní jsem si natvaroval kryt motoru.
Je potřeba, aby ohyb tvořil pozvolný rádius a nikoli ostrý roh.
Stejně tak je potřeba ohnout i kryt kabiny.
Pozvolné rádiusy musí být i na čele kabiny.
Pořádně nadrážkovat a pak postupně ohýbat.
Nakonec je potřeba čelo kabiny mírně prohnout.
Všechny díly musí perfektně sednout do otvorů v rámu. Pokud vše sedí, je možné díly naletovat.
Na čelech jsou pod přírubou nárazníků tyto desky.
Po jejich naohýbání jsem je společně s přírubami naletoval.
Patrná je i ohnutá a přiletovaná stupačka.
Na tom to díle jsem si ohnul oba praporky.
Ohnul jsem si kousek drátku do tvaru U a společně s dalšími dílky navléknul a proletoval.
Zapomněl jsem ještě jeden malý dílek, který je vyznačen na následujícím obrázku.
Po důkladném proletování je potřeba drátek zkrátit. Zakončení by mělo mírně přečnívat a tvořit něco jako čepy.
Pak jsem ohnul a naletoval tento detail.
Z kousku dutinky jsem vytvořil reflektor, který jsem do kabiny vlepil epoxydovým lepidlem.
Z boku krytu motoru jsem vlepil madla.
Na okraj rámu jsem naletoval šest těchto detailů.
Po obvodu rámu je něco jako opancéřování. Všechny dílky jsem přehnul, spasoval, proletoval a praporky, které posloužily k přehnutí, obrousil.
V kleštičkách jsem přetočil oka o 90°
Pancéřování spolu s oky jsem naletoval po obvodu rámu.
Na kousek drátku jsem navléknul tyto dva malé dílky, proletoval a začistil. Celkem je zapotřebí čtyř těchto dílků.
Dílky jsem navléknul do otvoru v rámu a přilepil. Odlehčení na jednom z dílků dovolí dílek přilepit tak, aby byla osa čepu vodorovně.
Do drážek vedle těchto čepů přijdou ještě nalepit podélné lišty.
Ty vzniknou opět přehnutím a sletováním. Výsledný profil těchto lišt je tvaru L. To proto, aby šly nalepit tak, aby vnější plocha lišty byla svisle.
Detailnější pohled na přilepené detaily.
Na kapotování jsou ještě dolepeny všechny kryty a mřížování.
Obrázek lze zvětšit
S trochou trpělivosti by se vám mělo podařit přilepit všechny oka horního zábradlí.
Já jsem nechal na dílech co nejdelší praporky. Dílky jsem přichytil pomocí vteřinového lepidla a poté zevnitř pořádně zapiplal epoxydovým lepidlem.
Po nalakování jsem aplikoval obtisky. Zde jsme krapánko povolili uzdu fantazii, protože fotografií s čitelným popisem se mnoho nedochovalo.
Obrázek lze zvětšit

DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Technické informace a fotodokumentace na stránkách Prototypy