Vůz na rozvinování trolejového vedení.
 


NA ÚVOD
Vývoji lomených rámů pro stavebnice vozů Raj jsem věnoval celkem dost času, tak proč je nevyužít i na jiné modely vozů postavených na tomto rámu.
Jeden z modelářů se se mnou podělil o rozměrovou dokumentaci, takže jsem neodolal a pustil se do toho. Výsledkem bylo několik různých způsobů, jak poskládat klecovou konstrukci. Bohužel žádná z nich nebyla přesně to, co bych si představoval. Ze vzniklých pokusů jsem došel k jakémusi kompromisu, který snad trochu připomíná skutečný vůz a doufám, že se vám bude model nakonec líbit.
Níže naleznete několik fotografií z prototypové montáže vozu jako doplněk návodu. Návod si můžete stáhnout zde.
Pokud si nejste něčím jisti, nestyďte se a napište.

Na zahřátí jsem si připravil díly na cívku.
Pomocí válcových předmětů, jako jsou tužky, fixy, atd. jsem stočil vnitřní válec. Drážkováním směrem ven.
V talířích jsou drážky, které zapadnou do výstupků ve stočeném válci. Pokud vše zapadne jak má, stačí sletovat.
Zda do sebe zámky správně zapadly, jsem překontroloval posuvkou. Oba talíře musí být rovnoběžné.
No a pustil jsem se do samotného vozu.
Připravené díly na sestavení rámu vozu. Pro většinu z vás to nebude nic nového.
Sletovat snižující se hrany podélníků a přiletovat kolmo na rám vozu.
Na čelech vyčnívají dvě malé kostičky, které je potřeba ohnout k čelníku, přiletovat a obrousit.
Ještě přijde doplnil desky pod nárazníky, hák s podložkou a ventil průběžného vedení.
Stupačky pro posunovače osadím až na konci stavby, aby si mi při manipulaci neodlomily.
Horní plochu je potřeba perfektně přebrousit od všech přečnívajících výstupků, protože později se k ní už nedostanu. Osobně se snažím tmelit cínem, takže jsem broušení prováděl opakovaně a případné prohlubně jsem vždy přeletoval.
Pečlivě jsem k sobě sletoval vždy dva díly podélných nosníků cívek. Přebrousil patky a vsunul do otvorů v rámu.
Díly je potřeba pečlivě usadit a pak teprve vletovat. K udržení kolmosti a rovnoběžnosti jsem si mezi oba díly vložil hranolek, který jsem postupným nalepením samolepky zesílil na 10mm.
Na dva páry delších výstupků přijdou zespod vletovat konzoly podvozků.
Zde je potřeba pečlivě zkontrolovat označení pomocí jedné a dvou čárek.
Konzoly jsem si vytvořil ohnutím a vletováním šroubku M2.
Nyní jsem si připravil dílky čepů.
Ty jsem vletoval na konec rámu a to tak, že očko s praporkem jsem vletoval do otvoru a k němu druhý dílek ohnutý do L.
Změřte si rozteč mezi čepy. Později jej budete potřebovat na uřezání správné délky X hřídele vahadla. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Na obrázku jsou již šikmé vzpěry, jak na ně se dozvíte z dalších obrázků.
Na jejich ohýbání se mi osvědčil následující postup.
V kleštích, nebo pinzetě, jsem si díly ohnul jen částečně, kolik to šlo. Pak jsem dílek vložil na dno širokých plochých kleští, přidržel za tenký praporek pinzetou a kleště sevřel.
Před a po.
Vzpěry jsem vletoval do otvorů v rámu. Aby držely opravdu pevně, přiletoval jsem je i k svislým stojinám. Vše jsem pak pořádně vybrousil, protože později se k nim již nedostanu.
Natvaroval jsem roštované lávky a vletoval do otvorů v rámu.
Kdo chce, může z kousku L pofilu doletovat malou příčku, která je na některých vozech.
Dále jsem si složil bednu. Ještě chybí přilepit dvířka. Ty je dobré přilepit před osazením klece, protože pak se s nimi k otvoru nedostanete.
No a nyní trochu hodinařiny.
Připravil jsem si dílečky na pohon vahadla.
Vlevo konzola pohonu. Napravo pak s naletovaným krytem, připravená na doplnění o čelní díl.
Konzoly spolu s bednou jsem vletoval do otvorů v rámu.
Díly na druhou část pohonu.
Spasováno a sletováno.
Nyní stačí osadit do zbývajících otvorů v rámu a konzoli z předešlého kroku montáže.
Přehnul jsem táhla vahadel a do čela jsem navrtal otvory cca 0,45mm.
Tenký dílek se zobáčkem představuje šroubovku. Navléknul jsem ji na ohnuté táhlo vahadla. Abych si usnadnil manipulaci při následném letování, přichytil jsem si malým množstvím cínu kousek ze zbytku stavebnice.
Provléknul jsem otvorem v krytu, přiložil na střed levé části konzoly a přiletoval.
Nyní stačilo zahřát pomocný kousek leptu tak, aby odpadl.
Nakonec jsem si poskládal lištu s koncovými senzory a to násle- dujícím způsobem.
Nejmenší dílek (na obrázku vpravo) jsem přehnul směrem do středu...
... a pak ještě jednou, aby vzniklo zesílení. V dalším kroku protilehlý držák, kterým přijde lišta přiletovat na konstrukci podélníků.
No a nakonec se musí celý konec přehnout směrem pod lištu. Pro zpevnění doporučuji proletovat cínem.
Vzniklé lišty jsem přiletoval na středové nosníky.
Při letování obou půlek vahadla jsem k spasování využil otvoru pro čep.
Pomocí kulatiny/vrtáku jsem si ohnul krycí plech. Pozor, každý konec je jinak dlouhý.
Vlevo sletovaný dílek vahadla.
Nyní jsem převrtal otvor čepu na 0,5mm.
Z kousku jehly 0,5mm jsem si uřezal osu vahadla. Délka X (viz víše) - cca 0,1mm na vůli.
Vahadla jsem naletoval na osku. Chce to pohrát si trochu s kolmostí.
Ohnutá klec a vnitřní výplně.
Horní a dolní jsou stejné, středová má uprostřed delší jazýček, který poslouží k umístění horní plošiny, takže POZOR, ať si jej neodbrousíte.
Vše je potřeba pečlivě spasovat, po obvodu je několik zámků. Při letování používám malé kolíčky, které zabrání roztažení dílů.
Nakonec přijdou vletovat výztuže tak, aby tvořily iluzi L profilu.
Jedna klec před broušením. Druhá bude to samé.
V tomto rohu jsou ve vnitřní hraně malé vybrání, kde je potřeba do klece navrtat dva otvory pro umístění madla posunovače.
Je potřeba, aby byl otvor ve středu boční hrany.
Vletované madlo.
Nejnáročnéjší operace, vyžadující maximum pozornosti při osazování obou klecí do otvorů v rámu.
Všechny sloupky je potřeba osadit tak, aby se klec nekroutila.
Pomocí kolíčků jsem si spasoval a stáhnul horní podélníky.
Zde je potřeba dát pozor na správnou polohu vybrání v obou dílech, které po přiložení k sobě vytvoří na obou stranách malé zahloubení pro osazení žebříků. Doporučuji mírně převrtat vrtáčkem.
Přiletovaný podélník. Aby nebyl prohnutý či zešikma, doporučuji před finálním naletováním zkontrolovat jeho vzdálenost od horní hrany rámu vozu.
Ohnul jsem konce zábradlí...
a naletoval zespod na horní plošinu.
Druhé zábradlí je možno vletovat do polohy vztyčeno, nebo sklopeno.
Já se rozhodl pro sklopenou polohu. Pro udržení stejné mezery od plošiny jsem použil dvou proužků plastové destičky a pomocí párátka zábradlí vždy přitiskl.
Pokud toužíte po detailech, můžete zábradlí doplnit pojistnými příčkami proti pádu.
Očko na konci příčky ohněte, proletujte a otvor převrtejte na 0,3mm.
Následně očko prořízněte, nebo rozstřihněte a pomocí skalpelu roztáhněte.
Navlékněte na zábradlí a pomocí kleští očko opět sevřete.
Pro představu, kde se jednotlivé příčky nachází, doporučuji prostudovat fotodukumentaci.
Celou plošinu jsem napasoval na klece a přiletoval. Nejen pomocí malých výstupků patrných na obrázku, ty slouží zejména pro přesné vycentrování, ale letoval jsem hlavně k horním příčkám klece.

Nyní ohněte malé trojúhelníčky na žebřících a vletujte do otvorů v rámu.

Přiletoval jsem zpevňující L profily. Ten dolní je potřeba délkově upravit, zkrátit.
Na horní plošinu jsem ještě doletoval sklopné lávky.
Na horní podélníky přijdou přiletovat tyto šikmé rošty.
Dílek stačí přehnout...
... mírně proletovat a obrousit ohybové zámky.
Na koncích obou žebříků je mírné zašpičatění. Dejte pozor ať si jej při vystřihování z leptu neodstraníte.
Je dobré si je ještě pomocí pilníku mírně zašpičatit.
Žebříky pak založte do otvorů v podélníku, viz výše a přiletujte. Samozřejmně je přiletujte i dole k rámu vozu a horní plošině.
Přiletujte i oba šikmé rošty.
Do středu a rohů jsem vlepil zavětrování.
Vlepena je i schránka v lomené bočnici rámu.
No a ještě jsem doplnil stupačky pro posunovače a nárazníky.
No a zde fotografie celého vozu před lakováním.
Obrázek lze zvětšit.
A po nalakování
Obrázek lze zvětšit
Já vím, ještě by to chtělo patinu.
Obrázek lze zvětšit.

DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Technické informace na stránkách tratovestroje.net
Jirkova stavba vozu včetně jeho kometářů