Kotlový čtyřnápravový vůz Rah/Zae
 


NA ÚVOD
Celkem postrádám na našem trhu stavebnice 4nápravových kotlových vozů. Pokud tedy nepočítám prastarou stavebnici LPH. Rozhodl jsem se tedy přijít s něčím sám. Díky jednomu hodnému modeláři, jsem získal podklady k těmto vozům, používaným k přepravě hořlavých látek, ropy a mazutu. Snad bude tento vůz zajímavý i pro vás.
Níže naleznete několik fotografií z prototypové montáže vozu jako doplněk návodu. Návod si můžete stáhnout zde.
Pokud si nejste něčím jisti, nestyďte se a napište.

Očištěné díly rámu.
Hlavní rám je potřeba ohnout velmi pečlivě. K docílení správného tvaru jsem použil jednu z konzol.
Do obou konzol jsem vletoval šroub M2x4.
Před samotným letováním jsem vše znovu překontroloval. Konzoly musí sedět.
Pomocí kolíčků jsem vše stáhnul. Pozor na vznik mezer mezi jednotlivými dílky.
Natvaroval jsem oba čelníky a přiletoval na konce rámu. Aby nedošlo k jejich záměně, jsou čelníky a rám opatřen značkami A a B.
Jako u ostatních modelů. Přehnout maznici a vletovat na patřičné místo.
Na čelo jsem pak osadil podložky pod nárazník, šroubovku, ventil průběžného vedení (který jsem zapomněl vyfotit) a do každého rohu rámu malé zpevnění, či co to je.
Koneček držáků zadních svítilen jsem přehnul, proletoval a vsunul do převrtaných otvorů v čelníku.
No a zde je výsledek.
Druhé čelo je potřeba osadit stupačkami.
V prvním kroku je potřeba velmi pečlivě ohnout jejich kostru.
Zevnitř rámu jsem ji navléknul na praporky zpevnění a přiletoval.
Poté jsem osadil stupačky. Aby seděly, jak mají, pomohl jsem si plochými kleštěmi a na výstupky jsem je zlehka nalisoval.
Cínem jsem je hezky zalil a přebytek obrousil pilníkem.
Ohnutá konzole pod plošinku a čelní zábradlí.
Na zábradlí jsou malé výstupky, které by měly zapadnout do vnitřní strany čelníku. Docílí se tak jednotné výšky zábradlí.
Do otvorů v zábradlí jsem vletoval přehnutý mechanizmus brzdy s kličkou. Prostě stejně jako to mám u předešlých stavebnic.
Sestavení nárazníků už také není potřeba představovat.
Bohužel je ale potřeba jejich zúžení, aby šly nasunout do otvorů v rámu. Zde je dobré nechat si kousíček válcové plochy, aby bylo zaručeno vedení v otvoru v rámu.
Připravil jsem si kotvící oka.
Nárazníky jsem nasunul do rámu a přilepil epoxydovým lepidlem.
Do lepidla jsem ještě zapíchnul kotvící oka.
A vrhnul jsem se na spodní část vozu.
Ohnul jsem si středovou vypouštěcí konzolu.
Poté jsem si připravil táhla brzdového mechanizmu.
Ve dvou místech je připraveno malé zúžení, ve kterém je potřeba provést přetočení o 90°.
Asi takto.
Doporučuji pořádně zpevnit cínem. Mechanizmus bude v provozu vystaven namáhání.
Přes kousek leptu jsem přehnul vahadla.
Vahadla jsem pak navléknul a nalepil na brzdový mechanizmus.
Mechanizmus, středovou konzoli i dvě malé konzolky pod vzdušník jsem přiletoval na rám.
Po přesném ustavení je potřeba vystřihnout vnější část táhla tak, aby se dal navléknout brzdový válec.
Pro navléknutí je potřeba do válce vyvrtat potřebné otvory.
Na obrázku je dále vzdušník, oba vypouštěcí ventily a kousek trubičky, na kterou oba ventily osadím.
Do ventilů jsem vyvrtal otvory a do nich pak vlepil kousky špendlíku, za které jsem pak vlepil ventily do trubičky.
No a zde je patrné osazení všech plastových dílů na spodní straně vozu.
A hurá na kotel. Ten je potřeba zespodu očistit od všech nálitků.
Dále je potřeba převrtat všechny naznačené otvory.
Směry vrtání otvorů.
Zelené otvory směrem na středovou osu kotle.
Červené vodorovně.
V mrtvé části leptu jsou čtyři otvory, které tvoří vrtací šablonu pro pomocný ohýbací a letovací přípravek.
Šablonu jsem pomocí oboustranné pásky přilepil na kousek cuprextitu a vyvrtal otvory Ø0,4mm.
Do otvorů jsem zasunul horní zábradlí...
... přitlačil až na doraz a ohnul o cca 45°.
Poté jsem zábradlí vyndal. Do vedlejších otvorů jsem nasunul malé konzolky...
... a ohnuté zábradlí vrátil zpátky.
V této poloze jsem pomocí pinzety dílky srovnal a spoje proletoval.
Výstupky na zábradlí jsem odstřihl. Ty na konzoli musí zůstat...
... za ně jsem zábradlí osadil na kotel.
Na středové víko jsem nalepil otevírací mechanizmus.
Ten jsem si vytvořil sletováním dvou protilehlých dílů.
Z těchto dílků lze velmi snadno složit...
a osadit tuto armaturu.
Pomocí kulatiny jsem si natvaroval boční zábradlí. Ohyb je pouze po 4 stupačku seshora, dále musí zůstat zábradlí rovné.
Poté jsem vyhnul oba praporky. Za ně přijde zábradlí usadit na rám.
Ještě zbývá mírně přihnout konečky v horní části zábradlí.
Pozor, na kterou stranu praporky ohýbat. Vpravo je vnější strana, vlevo na ohnutém díle jsou patrné malé předleptané prohlubně.
Zde osazené zábradlí.
Obrázek lze zvětšit
Ještě několik detailů.
Jedním z nich jsou boční držáky.
Zábradlí ke kotli.
Zde osazeno na svém místě.
Aby podvozky nekolidovali s rámem vozu, je potřeba všechny horní oblouky mírně zbrousit.
Samozřejmě před lakováním.
No a zde již osazené podvozky na model v nástřiku základní barvou.
Po nalakování přijde ještě osadit deska s popisem a dřevěné lávky, které zhotovím z proužků dýhy.
Obrázek lze zvětšit
Hotový vůz
Obrázek lze zvětšit
Obrázek lze zvětšit
Obrázek lze zvětšit

DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Technické informace k tomuto vozu na stránkách parostroj.net
O rekonstrukci této cisterny na Slovensku