Uaai 11 - aneb jeden až velmi dlouze se vlekoucí model.
 


NA ÚVOD
Před asi čtyřmi lety jsem měl možnost přesného oměření tohoto vozu. Vývoj modelu šel hodně pomalu. Hlavním problémem byl rám vozu, respektive jeho montáž a následné spojení s gondolí a podvozky.

Pro začátek několik fotografií prototypových vozů
Níže naleznete několik fotografií z prototypové montáže vozu jako doplněk návodu. Návod si můžete stáhnout zde. Dále doporučuji prostudování fotodokumentace skutečného vozu na stránkách rajce.cz
Některé dílky ještě doznaly mírných změn, takže se nedivte, pokud se vaše stavebnice v nějakém detailu liší.
Pokud si nejste něčím jisti, nestyďte se a napište.


Na zahřátí můžeme začít brzdařskou budkou.
Hlavní díl ohněte a vespod sletujte. Vnitřní žebra je potřeba ohnout tak, aby se dala prostrčit otvory ve stěnách a vpájet.
Pořádně proletovat. Cín v rozích je dobré jakoby vytáhnout směrem ven, aby bylo co brousit. Pozor na správnou polohu klik vůči oknu v čele budky.
Pomocí pilníku a smirku vybrousit do správného tvaru.
Ještě přijdou vlepit kliky.
Pokud jste se rozcvičili, jde se na rámy.
Na dolní díl přiletujte vnitřní podélníky ohnuté do tvaru U. Na jejich čela přijdou příčníky B a C. Pozor na jejich orientaci, vykousnutí zvětšuje prostor pro šrouby.
Šrouby, které budou tvořit osy podvozků, je třeba zbrousit tak, by šly vsunout do prostoru mezi příčníky. Ten vzadu bude potřeba snížit i výškově.
Šrouby přijdou osadit do otvorů a přiletovat. Pozor na usazení příčníků A a D. Ty se musí pečlivě sesadit s horním dílem, jinak nebude pasovat zámkování.
No a pořádně proletovat a vybrousit.
Následuje osazení horního dílu, bohužel jsem zapomněl vyfotografovat.
Nyní ohněte mezikusy.
Ty nezapomeňte vložit mezi podélník a budoucí bočnici před jejím osazením.
Před ohýbáním bočnic je bezpodmínečně nutné drážku protáhnout například pilníkem s čočkovým profilem.
Ohnuté bočnice naletujte do horního rámu vozu.
Na bočnicích ohněte stupačky.
Zde jsem zkoušel zkusmo protáhnout ovládací táhlo brzd.
Ohněte kotvičky do tvaru na obrázku
a osaďte na bočnice. Tím dojde k zakrytí spoje lomení dolní hrany bočnic.
Přiletujte díly otočného čepu
Vyčnívající drát je potřeba na konci prohnout tak, aby procházel pod točnou.
Asi takto.
Točnu přiletujte a zabruste výstupky.
A nyní nějaké ty detaily
Osazené čelo rámu deskami pod nárazník, deskou pod hák a hákem.
Pro konzoli brzdového válce prohněte obě strany vnitřního dílu.
Sestavené tělo konzoly brzdového válce.
Nyní si připravíme boční držák a maznice.
Osadit na patřičná místa.
V pozadí je patrné osazené vahadlo na konzole brzdového válce
Táhlo brzdy protáhněte dolní částí vahadla, otvory v příčnících, mezikusy až do otvoru v příčníku C
Mechanizmus brzdy přehněte
a proletujte malým množstvím cínu.
Na koncích zábradlí ohněte konečky, ty přijdou zasunout do otvorů v čelech rámů.
Osaďte zábradlí a mechanizmus brzdy. Přiletujte kliku a z tenkého drátku zhotovte rukojeť.
Na dalších obrázcích je patrné ohnutí rámu vzdušníků.
Samotné provedení vzdušníků a jejich armatur nechám na každém z vás. Doporučuji prostudovat si příslušné fotografie
Malá vychytávka. Mezi úchytem pružiny a vahadlem jsem smotal do spirály tenký drát.
Pomocí různých kulatých předmětů jako tužky a fixy si natvarujte dolní a horní díl gondoly. Pro kontrolu správného tvaru slouží šablona. Nepoužívejte středový díl, který si můžete poškodit. Chce to čas a trpělivost.
Postupně směrem od středu vletujte střední díl a příčníky. Na rovné podložce kontrolujte, zda se díl nekroutí "do vrtule"
Na obě strany přidejte boční díly a vnitřní příčný díl. Pokud budete používat šroubový spoj gondoly s podvozky, musíte šroub z čelní strany zbrousit.
Pokud je vše pořádně proletováno
je dobré celou gondolu přebrousit. Neustále kontrolujte rovinnost.
Ohneme domky podpěrných koleček
a osadíme na čela gondol.
Na tenký drátek navlékněte díly středového sloupku a proletujte. Ve vrtačce můžete "osoustružit".

Jednu stranu zabruste do roviny. Dále si připravte 4 asi xx mm dlouhé tyčky mm.

Detaily osaďte. Středový sloupek doprostřed, tyčky do otvorů nad domky stabilizačních koleček.
Opěrná kolečka vyrobíte tak, že vždy sletujete dva dílky k sobě. Takto vzniklé kolečko vsadíte do domku a prostrčíte drátek, nebo kousek leptu. Stačí zalepit.
Po boku gondoly naletujte vázací očka a očka držící průběžné potrubí. To natvarujete dle obrázku.
Obrázek lze zvětšit.
Takto vede potrubí na druhou stranu vozu.

Na obou stranách pokračuje těsně kolem bočnice až k ohnutému vyčnívajícímu konci domku.
Na výčnělky bočnic přiletujte cedule. Cín doporučuji nanést hlavně z vnitřní strany, protože při výsledném broušení ploch hrozí jeho odstranění a následnému odpadnutí cedulí.

Původní Hekttorovy podvozky se jevily jako tenké, proto je můžete opticky zesílit přiloženými dílky. Středový otvor vyvložkujte.
Může se stát, že v ostrých obloucích budou podvozky narážet do stupaček, proto bych doporučil neosazovat v místech pod stupačkami malý dílek ve tvaru 8 imitující zavěšení pružin.
Úpravu podvozku z důvodu osazení kinematiky nechávám na vás.
Zde dvě ukázky osazeného vozu.
Obrázky lze zvětšit.
 
A zde po nalakování
Obrázky lze zvětšit.
 
 
 
DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Několik fotografií na wiktionary.org
http://www.parostroj.net/katalog/nv/formular.php3?ind=116&odkud=160&obdobi=0&ktere=0&razeni=3