Doplňkový lept pro stavebnici Raj ze stavebnice LPH Jičín
 


NA ÚVOD
Původně se mělo jednat pouze o několik doplňků k této stavebnici. Po přeměření skutečného vozu jsem ale došel k závěru, že bude mnohem jednodušší to předělat komplet.

K NÁSLEDUJÍCÍM OBRÁZKŮM
Níže naleznete několik fotografií z prototypové montáže vozu jako doplněk návodu. Návod si můžete stáhnout zde.
Některé dílky ještě doznaly mírných změn, takže se nedivte, pokud se vaše stavebnice v nějakém detailu liší.
Pokud si nejste něčím jisti, nestyďte se a napište.

Sletovaný rám podvozku.
Po naletování čela je potřeba zabrousit plochu do roviny.
Natvarované a naletované mezičelo. Do tohoto a protilehlého prostoru přijde vlepit kinematika.
Ohnuté stupačky
Miniaturní otvory stačí protáhnout jehlou, tím vznikne malá drážka. Podle ní pak díl ohnout.
Konec zábradlí ohnout do tvaru Z.
Pak stačí stlačit ...
... a zpevnit cínem.
Šipkou je označen pásek, který přijde obtočit kolem mechanizmu brzdy.
Mechanizmus brzdy stačí přehnout a zpevnit cínem.
Madlo kliky je možno udělat z drátku, nebo použít zbytky z leptu.
Snad je trochu patrné, jak přijde pásek zatočit.
Nárazníky zhotovené dle návodu.
A opět protáhnout drážku. Opatrně, ať nedojde k prořezání dílu.
Pak opatrně ohnout.
Ohýbat postupně a stejnoměrně.
Zámky pomohou se spasováním.
Do vnitřního prostoru rakve přijde nosný rám cibulí.
Vnitřní díl stačí podložit a rakev k němu přitlačit a připájet.
Horní plochu pak pečlivě zabrousit.
Pro variantu s okapy je potřeba díl nastřihnout, protáhnout drážky a ohnout
Pro variantu bez okapů je potřeba na rámu odstranit osum výstupků.
Dole před, nahoře pak po odbroušení.
Samotnou rakev pak není potřeba nastřihovat, naopak je potřeba zarovnat okapy s dolní hranou rakve.
Zarovnání nemusí být úplně přesně. Prcizní zabroušení je možné provést až po sletování.
Pak se musí vletovat rám rakve. Je důležité postupovat opatrně a neustále kontrolovat rovinnost dílu.
Po sletování vybrousit nejlépe smirkovým papírem přiloženým na rovné podložce
Takto vypadá rakev bez okapů.
Dřík prostrčit otvorem ve čtverečku, sletovat a teprve potom odstřihnout v místě šipky.
Toho cínu jsem dal trochu moc, ale alespoň je co brousit.

Pak nalepit do rakve. Na obrázku jsou patrné i krycí plechy hran.
Lepit samozřejmě na samotnou rakev. Bohužel jsem našel pouze tuto fotku kompletního vozu.

Natvarovat a usadit šablonu dle obrázku a dle ní navrtat otvor. Postupně rozšířit na D1,6 a pak nařezat závit M2.
Natvarovat a usadit druhou šablonu. Kousek drátu prostrčený otvorem pro potrubí pomůže s ustavením. Kolmo na stěnu nádoby navrtat otvory pro oka.
Poté odbrousit tu hranatou příšernost. Vznikne malá ploška, na které je snadné odhadnout střed. Do něj navrtat otvor 0,5mm
Nyní je zapotřebí snížit výšku z horní strany.
A vlepit choboty.
Ohnutí obou deklů. Ty pak přijdou navléknout na drátek a vsunout do otvoru na vrcholku nádoby.
Pro správnou polohu je dobré si všechny nádoby usadit do přesné polohy na rakvi a přišroubovat. Pak teprve lepit víka. Pokud budete víka lepit na samostatné nádoby, může se stát, že bude každé jinak natočené.
Do otvorů pak vlepte zvolenou velikost ok a příslušných destiček.
Na tomto obrázku je patrné navleknutí přírub na potrubí. Pozor liší se vůz od vozu.
Dále je vidět ohnutí zábradlí na horních plošinách.

No a pro informaci několik obrázků po montáži.
Obrázek lze zvětšit

Druhá strana
Obrázek lze zvětšit

No a po nabarvení a nanesení obtisků.
Obrázek lze zvětšit

V detailu.
Obrázek lze zvětšit

DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Perfektně zpracovaná historie vozů, Vozy pro přepravu volně ložených práškových hmot
a její pokračování Vozy pro přepravu VLH řady Raj