Doplňkový lept na úpravu původních vozů La od firmy BTTB
 


NA ÚVOD
Jako dalšího adepta na leptané doplňky z původní produkce německé firmy BTTB jsem si vybral oblíbené 4-nápravové chladící vozy La. Rád bych nabídl nejen detailní sadu na obě plošiny, ale i reálnější držáky brzdových přestavovačů a boční stupačky. Hlavně bych ale chtěl vozy doplnit podvozky Goerlitz, kterými byly tyto vozy vybaveny.

PODVOZEK GÖRLITZ DESSAU 54
V prvním kroku jsem stihl dokončit alespoň podvozky. Zde je několik fotografií s poznámkami jako doplnění návodu. Plný návod si můžete stáhnout zde.

Jednotlivé vrstvy jsem si očistil.
Na vnitřní jsem ohnul brzdové zdrže. Nahoře po prvním ohybu, dole po druhém.
Doporučuji proletovat cínem.
Přehnutá očka. Hlavně ty je dobré zafixovat cínem. Jinak se při manipulaci nejspíš odlomí.
Trochu jsem přihnul imitaci pružin, aby nebyly tak ploché. Ještě ohnout tenký trn označený šipkou o 90° dovnitř. To jsem zapomněl vyfotit, ale je to patrné z dalších fotografií.
Vnitřní vrstvu přijde zasunout do drážky v rámu.
Zde v detailu.
Pak stačí prostrčit montážní drátek a na něj navléknout zbylé vrstvy.
Jiný pohled.
Obrázek lze zvětšit.
Jiný pohled.
Obrázek lze zvětšit.
Pořádně proletovat cínem.
Po sletování stačí odstranit pomocná oka a proříznout spojovací můstek uprostřed.
Obrázek lze zvětšit.
Detail po odstranění můstku.
Zdržemi jsem prostrčil tenký drátek a přilepil.
Neděste se, že na dalších fotografiích tyto spojnice chybí. Ne vždy fotím ve stejném pořadí jako modelařím.
Na rámu jsem odstranil původní kulisu pro čepy podvozků a vlepil konzoli s naletovanými matkami M2.
Podvozky jsem jednoduše přišrouboval. Bohužel dochází ke kolizi mezi podvozkem a rámem vozu v místech madel pro posunovače. Proto bude nutné madla trochu obrousit, popřípadě nahradit leptanými.
Snad to vypadá trochu věrohodněji.


DETAILY K ÚPRAVĚ VOZU La
Další možností, jak tento model upravit, je doplnění leptaných doplňků na rám a samotnou skříň vozu.

Rozebraný vůz a leptaná sada.
Připravené díly na obě čela.
Vpravo nahoře je naznačeno skládání čela pod stranu bez brzdařské budky.
Zde již ohnuté díly.
Proletovaný čelní díl,
osazený deskami pod nárazníky a hákem s deskou.
Do drážek v horní hraně (na obrázku je dole) přijdou naletovat přihnuté stupačky. Poté je potřeba horní hranu velmi pečlivě zbrousit do jedné roviny.
Při vzorové montáži jsem zapomněl osadit druhou stupačku, tak jsem ji tam alespoň pro názornost domaloval.
Sletoval jsem horní a vnitřní díl druhého rámu.
Pomocí kolíčků jsem si přichytil čelník. K jeho usazení jsem použil otvory pro nárazníky, kterými jsem prostrčil párátka. Vše jsem pěkně proletoval.
Párátka mi pomohla i při osazování desek pod nárazníky, jejichž součástí jsou rámy stupaček.
Opět jsem ještě doplnil hák šroubovky s podkladovou deskou.
Horní stupačka musí ležet na rámu tak, aby malé ztenčení dosedací plošky směřovalo směrem vzhůru.
Zde již kompletní čelo.
Horní plocha čela musí být opět zbroušena do roviny.
Obrázek lze zvětšit.
Než ale budu pokračovat dál, ještě si ohnu malý dílek znázorňující domek hřídele ruční brzdy.
Ohnul jsem jej přes okraj rámu leptu tak, že vznikla vnitřní mezera 0,3mm.
Ohýbal jsem tak, aby bylo leptané vybrání vyznačené na předešlé fotce na vnější straně.
Dílek nasunutý na hřídel brzdy. Ještě proletovat.
Nabízí se díl osadit do otvoru v čele, ale jelikož ještě budu s čelem manipulovat, nechal jsem si to na později.
Na kousek kuprexitu jsem si pomocí oboustranné pásky přilepil šablonu a navrtal otvoru pro rám lávky. To jsou ty v horní části obrázku.
Místo kuprexitu lze použít i kousek starého plošného spoje z nějakého nefunkčního spotřebiče.
Ohnul jsem rám a vložil do otvorů v kuprexitu.
Pak přiložil a přiletoval roštovanou plošinku.
Nyní jsem musel natvarovat zábradlí.
Nejdříve je potřeba žebříky mírně vyhnout směrem ven. Ohyb musí být proveden pouze v horním rádiusu.
Ohnuté konce žebříků.
Červeně je vyznačena rovná část zábradlí. Pouze v této oblasti musí probíhat následující/konečný ohyb žebříků.
Zde již ohnuté zábradlí.
Detail ohybu zábradlí. Jeden rádius navazuje postupně na druhý.
Otvory v roštu jsem převrtal tenkým vrtákem.
Stejně tak jsem pilníkem mírně ztenčil protilehlé čepy, aby zapadly do převrtaných otvorů. Vše se musí pečlivě spasovat.
Kolíčkem jsem si zábradlí přichytil k plošině a ohnuté konce žebříků jsem zasunul do otvorů v bocích rámu. Přiletoval jsem pouze oba čepy na zábradlí. Žebříky jsem nechal volně nasunuté, abych mohl s celou sestavou volněji manipulovat.
Nyní jsem se pustil do úpravy skříně.
Obrousil jsem veškerá zábradlí, konzoly držící původní plošinku a náznak hřídele brzdy.
Do středu dolní plochy domku brzdy jsem vyvrtal otvor pro nové táhlo.
Poslední úpravou je odříznutí dolní části čela tak, aby hrana tvořila jednu rovinu s dolní hranou bočnic celé skříně.
Stejným způsobem jsem odstranil i detaily na druhé straně.
Dolní část jsem opět zarovnal s bočnicemi.
Na vrtacím přípravku jsem ohnul malou packu.
Tu jsem zasunul do otvoru po bývalé plošině a vyvrtal všech 8 otvorů.
Stejně tak na druhé straně.
Natvaroval jsem další dva vrtací přípravky.
Přípravek tvaru U jsem nasunul na bočnice čela a vyvrtal otvory pro nové zábradlí.
Přípravek tvaru L jsem přiložil na všechny čtyři rohy skříně tak, aby dolní hrana přípravku lícovala s dolní hranou skříně.
Otvory jsem vrtal směrem do masy.
Poslední úpravou je zmenšení škvíry pod dveřmi tak, aby mezera byla pouze 0,3mm. Prostě jsem tam vlepil kousek plastové destičky a zabrousil.
Zkusmo nasunuté čelo.
Pro zvětšení lepící plochy jsem přiletoval kousek mosazného plechu.
Obrázek lze zvětšit.
Vše je potřeba spasovat a začistit.
Nyní začnu upravovat rám.
Postupně odstraním plastové schůdky a brzdové přestavovače na bocích. Na straně kde není brzdařská budka, odřežu madla pro posunovače a domek pro osazení spřáhla.
Obrázek lze zvětšit.
Rám jsem vložil zpět do skříně. Poslední přípravek jsem ohnul do tvaru L a přiložil na hranu rámu tak, aby mírné vybrání zapadlo do zámků dveří. Podle šablony jsem navrtal otvory.
Z rámu jsem odstranil zúženou část pod brzdařskou budkou.
Ze strany, kde byla budka je ještě potřeba ubrat dalších 0,3mm.
Abych ubral pouze oněch 0,3mm, nejdříve jsem si celý rám změřil, pak postupně obrušoval a délku neustále kontroloval.
Obě čela a obroušený rám jsem vložil zpátky do skříně a vše pečlivě dopasoval. Pak jsem obě čela přilepil na rám.
Pozor nesmí dojít ke slepení se skříní vozu. Z důvodu barvení je lepší mít zatím skříň oddělitelnou.
Zde je pohled na přilepení druhého čela. Trochu jsem zalil i otvory pro nárazníky, ale to nevadí, epoxid se dá celkem jednoduše vrtat.
Je patrné i odbroušení původního uložení spřáhla.
Pohled z čela.
Nyní jsem si ohnul držáky koncových svítilen. Ohnutí je patrné na levém díle.
V madlech, které přijdou na rohy skříně jsou nepatrná vybrání,
která pomohou při ohýbání.
Madla jsem nasunul do otvorů v rozích.
Zbylá madla a plošinu doplním až po nabarvení vozu.
Z obrázku je patrné i osazení držáků svítilen, pro které jsem nejprve předvrtal otvory. Vlevo od okna je pak dolepen jeden z detailů.
Epoxidem jsem zatmelil původní otvor po plošině.
Obrázek lze zvětšit.
Na druhé straně je to obdobné. Navíc je doplněn malý čtvereček v pravém horním rohu.
Obrázek lze zvětšit.
Zde jsou díly, které přijdou doplnit do otvorů v rámu.
Pohled na obě strany.
Obrázek lze zvětšit.
Najdete rozdíl?
Na této straně je vlevo osazen širší držák přestavovačů.
Obrázek lze zvětšit.
Pohled na spodní stranu.
Dolepil jsem nárazníky. Dále jsem propojil tenkým drátkem držáky přestavovačů. Na straně bez budky jsem do konce podélníků navrtal otvory a vlepil vázací trojúhelníky.
Ještě bych rád doplnil brzdový válec, vzdušník a kinematiku.
Obrázek lze zvětšit.
Nyní perličky na konec.
Některé vozy mají členěny horní prolisy. Budoucí polohu jsem si nakreslil, nařezal tenké proužky smirkového papíru a potřebné vybrání probrousil.
Takto to dopadlo.
Opravdovým oříškem bylo odstranění vystouplých ploch, které jsou na modelu místo prolisů.
Jednotlivé podsestavy jsem nabarvil a nahrubo sestavil. Pohled na stranu bez budky.
Obrázek lze zvětšit.
Strana s budkou.
Obrázek lze zvětšit.
Pohled na celý vůz osazený podvozky Dessau.
Obrázek lze zvětšit.
Zde bych chtěl upozornit na možný problém s kolizí stupaček a podvozku. Může k ní docházet při průjezdu oblouků o malém poloměru.
Před finálním barvením modelu si proto prověřte, zda vám vůz projede bezproblémově všemi oblouky. V případě kolize nezbyde než přihnout stupačky, popřípadě mírně zabrousit boky podvozků.
Obrázek lze zvětšit.

DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Technické informace k tomuto vozu na stránkách Parostroj
Rekonstrukce jednoho z vozů v Bratislavě.
Několik fotografií na wikimedia.org