DGKu aneb "Aurora" z východu
 


NA ÚVOD
Pracovní stroje to je moje a obzvláště jeden pro mne představuje jistou nostalgii. Jde o dříve hodně rozšířený lehký jeřáb DGKu-5. Díky výzvě ke spolupráci se mi ozval jeden modelář, který mi poskytl rozměrovou dokumentaci.
Samotný vývoj stavebnice se pro mě stal během na dlouhou trať, zvláště kvůli kombinaci leptané stavebnice a odlévaných dílů. Pro ně jsem se rozhodl využít technologie 3D tisku. Nakonec se mi ale vše podařilo dotáhnout do konce.

Zde je několik fotografií s poznámkami jako doplnění návodu. Plný návod si můžete stáhnout zde.

Na některých vozech nejsou osazeny všechny bočnice. Proto nejsou otvory pro jejich usazení proleptány skrz celý rám, ale pouze naznačeny na spodní straně. V místech, kde budete chtít mít bočnice, převrtejte po ohnutí rámu otvory 0,3mm skrz celou hranu.
Do takto vzniklých otvorů osaďte bočnice, zafixujte například dřevěným kolíčkem a přiletujte.
Obrázek lze zvětšit.
Osazené čelo deskami pod nárazníky a hákem s podložkou.
Montáž stupaček.
- ohnuté dílky
- sesazené dílky do sebe
- po sletování a odřezání spojovací- ho můstku
Přehnuté držáky bočnic.
Před naletováním na bočnice. Stupačky už jsem osadil.
finální verze bude mít stupačky krablované
Zde po naletování.
Obrázek lze zvětšit.
Ohnutý podélník a jednotlivé vrstvy náboje.
Ohnuté konečky dolního dílku nasuňte do otvorů v podélníku. Tím dojde k jeho vycentrování. Pro přesnější usazení dalších vrstev zasuňte do obdélníkového otvoru ustřihnutý středící plíšek.
Ostatní dílky stačí navléknout, usadit a poté proletovat.
Poté navlékněte a přiletujte zpevnění a malý trojúhelník dle návodu.
Na horní plochu ložisek ještě přijde přiletovat krytka.
Ohněte a sletujte boční bedny a nádrže.
Zde v detailu ohnutý písečník, ...
který jsem proletoval a obrousil.
Bedny jsem přiletoval k podélníkům...
Obrázek lze zvětšit.
a obrousil.
Osadil jsem pluhy, čelo nádrže, písečníky a kryt boční bedny. Ze stočeného drátku jsem nastříhal a přilepil pružiny. Ty jsem zespod zajistil malým talířkem.
Na dolní straně písečníku je otvor, do kterého ještě přijde vlepit tenký drátek představující potrubí vedoucí písek pod nápravy.
Obrázek lze zvětšit.
Sletovaná kabina dle návodu.
Bedna ke kabině.
Detail skříně po ohnutí přijde nalepit na bednu.
Mříž chladiče s rámem.
Výstupky na okenní cloně jsem trochu zbrousil.
Osazené clony, dveře, kryty motorů, madla a horní okapová hrana.
Pro osazení kliky je potřeba do dveří převrtat otvor.
Obrázek lze zvětšit.
Stupačky před a po ohnutí.
Do odlitku střechy převrtejte otvory pro U závěsy.
Střechu přilepte a osaďte U závěsy. Přijdou ještě trochu zasunout. Spoj mezi střechou a kabinou zatmelte a obruste.
Na čele pod odlitkem střechy jsou vidět otvory, do kterých přijde po zabroušení zasunout čelní okap. To samé na druhém čele kabiny.
Obrázek lze zvětšit.
Pomocí šroubku jsem si vycen- troval podložky pod věž. Po sletování přijde nalepit na odlitek střechy.
V odlitku krytu motoru je potřeba vyčistit drážky pro osazení obvodového madla.
Do čela jsem převrtal otvor dle použité trubičky.
Na trubičce je patrné vytvarování stínítka.
Vše přilepeno na svém místě.
Nalepeno na vůz.
Obrázek lze zvětšit.
Ohnuté díly rámu jeřábu. Dovnitř přijde nasunout šroub, kterému je potřeba z obou stran obrousit hlavu.
Základem pro ohýbání podélníků je dobře protáhnout ohybové drážky. Například pilníkem s čočkovým profilem. Ohýbání je nutno provádět postupně po celé délce.
Než přehnete podélníky, neza- pomeňte vložit čelo, ...
... které takto přehnete.
Mezi podélníky ještě přijde vložit kočka jeřábu.
V ohnutém rámu převrtejte otvory dle vámi použitého drátku.
Protáhněte drátky, na které navléknete vždy po dvou kolečkách.
Pořádně vycentrujte, proletujte. Přečnívající drát odstraňte a pečlivě obruste.
Kočku vložte mezi podélníky.
Aby se zabránilo vzájemnému přesazení podélníků, slouží k jejich zámkování tři do sebe zapadající výstupky. Myslete na to, že po naletování na hlavní rám jeřábu je musíte odstranit. Způsob nechám na vás.
Zde jsem začal osazovat příčky.
Z fotografie je patrné, že již v tomto okamžiku jsem zámky z předcho-zího obrázku odstranil, ale je lepší to udělat až po naletování na rám jeřábu.
Nyní jsem navléknul podélníky do drážek v rámu. Pro vycentrování slouží zámky na horní straně.
Ten dílek detailu vlevo můžete osadit až ve finále.
Ohnutý detail na čelo ramene jeřábu.
Trojúhelník před a po ohnutí.
Na neohnutém trojúhelníku jsou patrné drážky, které nám pomohou při převrtávání otvorů pro navléknutí vzpěr.
Zde jsou již trojúhelníky naletovány a otvory jsou převrtány na 0,5mm.
Protáhněte ohybové drážky a prostřihněte plech v místě vyznačeném červenou linkou.
Po ohnutí.
Ohyb doporučuji zpevnit cínem a obrousit.
Přiletováno na držák navijáku.
Dolní díl točny jsem si přitáhl matkou.
Přiletoval a obrousil.
Pozor ať matici nepřiletujete.
Dosazeny příčky s podložkami, pásek s imitací šroubů a konzola pro motor s převodovkou. Tuším, že jsem je neletoval, ale lepil.
Obrázek lze zvětšit.
Zde je doplněn pás se šrouby a další z detailů.
Obrázek lze zvětšit.
Jiný pohled.
Obrázek lze zvětšit.
Doplnil jsem čelo jeřábu a dvě vzpěry spojující čelo a provrtané trojúhelníky. Použil jsem 0,5mm tlusté jehly. Na bok jsem ještě doplnil elektrobednu s víkem.
Obrázek lze zvětšit.
Na odlitcích jsem si nechal válcové nálitky. Na jejich průměr jsem převrtal otvor v držáku navijáku. Na šířku mezery v držáku jsem si uřezal kousek trubičky.
Vše jsem takto sestavil a nalepil.
Očistil jsem si odlitky a následně upravil.
Do převodovky jsem převrtal otvory.
Do motorů jsem navrtal a osadil hřídele z tenkého drátku.
Do této převodovky jsem také osadil osku.
Vše jsem osadil na jeřáb.
Pod tuto převodovku nezapomeňte vložit čtvercovou podložku.
Nabarvený vůz. Zvolil jsem žluto/černou kombinaci.
Obrázek lze zvětšit.
Zkusmo přiložený jeřáb s nalepenou ochranou klecí. Měl jsem strach, aby mi jej barva nezalepila, ale dopadlo to dobře. Dokonce je vidět i motory a převodovky.
Obrázek lze zvětšit.
Nalepené obtisky a výstražné pruhy. Na tenkou nit jsem navléknul hák. Nit pak zkrátím a přilepím na konec jeřábu.
Na boku vozu je pak viděl menší ze vzdušníků.
Obrázek lze zvětšit.


DALŠÍ LINKY K TOMUTO TÉMATU
Technické informace k tomuto vozu na stránkách tratovestroje.net