Díly pro přestavbu dvounápravového kotlového vozu z produkce BTTB
 


NA ÚVOD
Známe je asi všichni, máme je asi všichni.
Za mého mládí stávali tuším 7Kčs jeden.
A jelikož se skutečné vozy vyráběly i ve Studénce a také byly provozovány na našich tratích, bylo by škoda je nemít. Navíc si myslím, že trochu šikovné ruce z nich budou schopny vytvořit velmi pěkné chátrající vraky, které oživí vaše odstavné koleje a remízky.

K NÁSLEDUJÍCÍM OBRÁZKŮM
Níže naleznete několik fotografií z prototypové montáže vozu jako doplněk návodu. Návod si si můžete stáhnout zde.
Některé dílky ještě doznaly mírných změn, takže se nedivte, pokud se vaše stavebnice v nějakém detailu liší.
Fotografie jsem se snažil sjednotit tematicky, nikoli chronologicky. Nedivte se tedy, pokud na nějaké fotografii zmizí již dříve naletovaný dílek.

Tupou hranou špičky nože jsem protáhl ohýbací drážky. Toto protažení je důležité zejména na konci, kde drážka vybíhá do zkosení (modře).
Stejně tak z druhé strany. Modrá šipka naznačuje, jak se protažení projeví na opačné straně dílu.
Velmi důležité je protažení drážky na obou čelech. Zejména na konci, kde je 1/2 plechu odleptána.
Takto nějak to dopadne, když není plech dostatečně nadrážkován.
Sletovat stačí v několika bodech.
Naohýbané detaily před montáží.
Sletované stupačky. Cín se snažím "navrstvit", aby bylo co brousit. Zadní čelo rámu stupaček jsem zatím neohýbal, lépe se pak brousí horní stupačka.
Vybroušené stupačky, zadní čelo rámu již ohnuté. V pozadí ohnutý rám brzdařské plošiny,

Sletovaný rám doplněný všemi detaily.
Horní plochu rámu jsem v místě spoje s čelníky přebrousil.

Tak poslední rozloučení s původním modelem.
Po vyjmutí podvozku se zpřístupní roztemované "čudlíky" spojující kotel s rámem. Roztemování stačí pomocí nože odloupnout.
"Čudlíky" musí zůstat co nejdelší. V žádném případě je neodstraňujte.

Zabrousil jsem obě čela o 0,3mm.
Úpravu pro osazení kinematiky berte prosím s rezervou. Není odzkoušena, jelikož nemám moc zkušeností s montáží a provozem. Tuto část úpravy nechávám pouze na vás.
Já jsem vycházel z předpokladu, kinematiku trochu zapustit, proto jsem do rámu vyřezal otvor, který jsem přelepil tenkou plastovou destičkou. Do ní pak přijdou navrtat otvory pro pozdější slepení kotle s rámem. Nevylučuji však, že to budu muset v budoucnu předělat.

Obrázek lze zvětšit
Ukázka zabroušení boku podvozku. Nenechte se zmýlit tímto obrázkem, který vznikl při prototypové výrobě modelu. V návodu je popsán přesnější postup.
Na rozdíl od tohoto obrázku je potřeba ještě odbrousit dolní hranu U profilu nad rozsochami (červená šipka) a trochu zbrousit v oblasti modrých šipek. I když vás to bude lákat k úplnému odstranění, je dobré si alespoň kousek dolní hrany ponechat, pomůže to při ustavení leptaných držáků páček a potrubí.
Z kousku plastové kulatiny jsem vyrobil vzdušník a nalepil na něj tenké pásky, které jsem pak přiměřeně zkrátil.

Podvozek jsem osadil do nového rámu.
Zde je foto čela vozu s brzdařskou plošinou. Jsou dolepeny i další detaily jako desky pod nárazník a U konzoly pod nárazníky.

Druhá strana s tykadly.
Pohled zespodu znázorňuje montáž U madel pro posunovače. Na jedné straně jsem si pomohl vyvrtáním otvoru.
Při broušení je vhodné ponechat zbytky dělící roviny, bude se hodit.
Ještě přijde zatmelit otvory po původním ochozu.
Dělící rovina pomůže při ustavení vrtací šablony.
Špičkou jehly jsem propíchnul vrtací šablonu v místech budoucích otvorů.
Kotel jsem položil na rovnou destičku s otvorem pro "čudlík" a pomocí přípravku vyznačil jednotnou výšku otvorů na boku kotle.
Čelo původní příruby jsem zabrousil do roviny a nalepil jeden z dílků. Tím vznikla vrtací šablona pro přesnou vzdálenost potrubí. Převrtal jsem vrtákem 0,4mm. Dílek jsem odloupnul a kotel zabrousil. Výsledek na předchozím obrázku.
Navlékl jsem dílky příruby dle návodu a vlepil do otvorů v kotli. Vše ještě přijde přebrousit.
Osazené zábradlí, uzávěr deklu a držáky cedulí.
Detail předních tykadel s příslušným detailem (konzolou)
Obrázek lze zvětšit.
Takto nějak to příjde sestavit, až to všechno nalakuji.
Pohled zboku. Ještě chybí imitace vypouštěcího potrubí.
No a několik fotografií po nalakování.
Bohužel zatím nemám obtisky, proto není model dokončen.
Armatura na čele vypadá mnohem lépe
Pohled zboku.
Trojička vozů která vznikla při vývoji leptaných doplňků.
No a krom obtisků bych chtěl zkusit i nějakou tu patinu, proto je model zatím v rozloženém stavu.
Místo leptaných lávek jsem si nařezal kousky tenké dýhy.
No a můj pokus o patinu.
Vím, obtisky moc neodpovídají realitě, ty budu muset ještě předělat. Chtěl jsem model konečně dokončit, tak jsem to splácal stylem co dům dal.
Obrázek lze zvětšit.